The Divine Resonance of The Science of Rayson
en pl

RaysonTeacher.org - About

KIM JEST RAYSON?

WPROWADZENIE DO NAUK RAYSONA

Czytelnik, który żyje, ma umysł, który zna logikę i nie ma lepszej logiki niż nauka, jeśli będzie podążał myślami za tą ideą.

Ta strona internetowa publikuje przekazane dzieła RAYSONA. Jest to pseudonim Syna-Magistra numer 411 131 171 pochodzącego od samych Rajskich Bóstw i jako taki, jest przeznaczony do podróżowania w czas i przestrzeń i uczenia lepszych sposobów odkrywania rzeczy i wynalazków poprzez koncepcję przedsięwzięć naukowych.

Z tego powodu zbudowaliśmy tę stronę internetową dla tych rzeczy, które Rayson chce dostarczyć wszystkim czytelnikom, gdy są w stanie zrozumieć, że wszechświat, w którym żyją, ma naprawdę wiele aspektów i rozciąga się na niezgłębione odległości od Wszechświata Centralnego prawie do nieskończoności .

Rayson uczy, że Wszechświat Nadrzędny, gwiaździsta rzecz, którą widzicie ze swojego patio lub okna w nocy, jest naprawdę ponad ludzkie pojęcie. Jego początki i umiejscowienie są tak bogate, że opis całego Wszechświata Nadrzędnego jest prawie niemożliwy.

Czytelnicy tej strony internetowej to istoty materialne, które powstały w części Wszechświata Nadrzędnego zwanej Wielkim Wszechświatem, a Wielki Wszechświat obejmuje czas i przestrzeń. Bezczasowy sektor przestrzeni zwany Havoną i Wyspą Raj, ogromna materializacją szeroka na trzydzieści siedem tysięcy lat świetlnych (37 000 LŚ) w poprzek, jest w pełni zmaterializowana na tej szerokości, ma wysokość sześćdziesięciu tysięcy lat świetlnych (60 000 LŚ) i długość siedemnastu tysięcy lat świetlnych (17 000 LŚ). Jest to wystarczające, aby zapewnić pełną kontrolę grawitacji wszystkich siedmiu sektorów Wszechświata Nadrzędnego, wciąż nie w pełni zmaterializowanego we wszystkich sektorach z planetami lub galaktykami.

Ściana galaktyk to koniec czasu i przestrzeni, jeśli ktoś przeniknie ścianę galaktyk do wnętrza ich obszaru. RAYSON przewiduje, że sektor przestrzeni, którego front widzimy jako ścianę galaktyk, ma głębokość ponad dziesięciu milionów lat świetlnych i nazywa się Poziomem 1 Przestrzeni Zewnętrznej (PPZ1). Mówi, że dalej na zewnątrzb są PPZ2, PPZ3 i PPZ4, każdy większy od poprzedniego, zaczynając od PPZ1.

RAYSON ma tytuł Specjalisty Naukowego i jest dumny z tego, że może przyczynić się do rozwoju nauki na Ziemi, którą oni nazywają URANTIĄ. Ta nazwa oznacza „Planetę Wspaniałą”, bo jest to jedna z najpiękniejszych planet w pobliskich układach słonecznych. Rayson ma uczyć, jak korzystać z energii punktu zerowego, jak wykorzystywać czyste paliwa do transportu, jak wytwarzać energię elektryczną z powietrza i tak dalej. O takich rzeczach i pojęciach będziemy mówić na tej stronie internetowej.

Rayson, specjalista naukowy, przedstawi ostatecznie wszystkie te odkrycia na tej stronie internetowej. Kierujemy waszą uwagę na inne materiały dostarczane na tę stronę w celu edukacji, choć prawdopodobnie będą się wydawać nie do wiary, ponieważ będziemy musieli używać pojęć, których ziemia, URANTIA, jeszcze się nie nauczyła.

Powitajcie RAYSONA w naszym kraju. Zobaczycie go i usłyszycie w końcu w przyszłych latach, aby uczyć się i odkrywać nowe koncepcje naukowe, wykraczające poza waszą najśmielszą wyobraźnię, kiedy nagle będą dostępne do zastosowania. Życzymy wszystkim edukacji i szczęśliwego pobytu na naszej stronie internetowej i wierzymy, że przyczyni się ona znacznie do rozwoju ludzkości w przyszłości.

KONIEC

Comments

Email comments to: comments@raysonteacher.org